Εισερχόμενη αλληλογραφία


05/09/2011

Απάντηση του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην από 26/07/2011 καταγγελίας της ΠΕΕΓΕΠ

27/06/2011

Απάντηση του Δ/ντη ΔΚΕΣΟ/ΓΓΔΕ κ. Ι. Μουτσόπουλο στην από 6-6-2011 Αναφορά και Καταγγελία της ΠΕΕΓΕΠ

14/06/2011

Απάντηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής κ. Ι. Ασπρουλάκη

23/03/2011

Επιστολή ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Γ. Μαγκριώτη αναφορικά με την εξόφληση οφειλών προς τους εργολήπτες γεωπόνους έργων πρασίνου

21/03/2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠ αριθμ.913/ 22.01.2011 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕΓΕΠ

21/03/2011

Απάντηση του Συνήγορου του Πολίτη στην υπ΄ αριθμ. 603/ 13-11-2010 Καταγγελία για την στάση πληρωμών του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ προς τους εργολήπτες έργων πρασίνου

18/03/2011

Αναφορά στην υπ αριθμό 635/14.03.2011 Καταγγελία της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για την καταστροφή του πρασίνου των ολυμπιακών εγκαταστάσεων

28/01/2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠ' αριθμ.913/ 22.01.2011 ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

04/01/2011

Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 603/ 13-11-2010 Καταγγελία για την στάση πληρωμών του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ προς τους εργολήπτες έργων πρασίνου

30/06/2010

Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 550/29-04-2010 Καταγγελία της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για τη μη έγκαιρη δημοπράτηση έργων πυροπροστασιας 1

30/06/2010

Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 550/29-04-2010 Καταγγελία της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για τη μη έγκαιρη δημοπράτηση έργων πυροπροστασιας 2